Kick and rush

Temat: PROTOKÓŁ Z ZEBRANIA WM - 13 LISTOPADA 2009 R.
...Państwo podpisać... Kilka wypowiedzi jednocześnie. Andrzej B.: Proszę Panią. Pani K., ja realizuję swoje zadanie do wykonania dzisiaj. Mamy do podpisania dwie uchwały. To jest życzenie Państwa. Albo podpisujemy te uchwały, albo zorganizujemy zebranie 21 listopada i wtedy na normalnych dokumentach będziemy funkcjonować. Króciutko. Jako Przewodniczący Zebrania poddaję dwie uchwały pod głosowanie. Pierwsza to jest o odwołanie Zarządu Wspólnoty Mieszkaniowej i proszę przy swoim nazwisku wpisać imię i nazwisko i adres oraz czy jest za, czy przeciw. A druga uchwała to jest zobligować Zarząd Wspólnoty Mieszkaniowej do podpisania umowy z „Wodnikiem”. I tu pisze w terminie siedmiu dni, ale my nie możemy dać terminu siedmiu dni, bo tu jest uchwała o odwołaniu Zarządu. Jak powołamy nowy, to wtedy ten nowy będzie musiał podpisać tą...
Źródło: kiepurowo.fora.pl/a/a,81.htmlTemat: Komentarz do wniosków i projektów uchwał z Zebrania.
...dysponujących co najmniej 1/10 udziałów w nieruchomości wspólnej przez zarząd lub zarządcę, któremu zarząd nieruchomością wspólną powierzono w sposób określony w art. 18 ust. 1.". Tymczasem wniosek nr 1/2007 ani nie jest podpisany przez właścicieli reprezentujących 1/10 udziałów, ani nie tyczy się zwołania zebrania właścicieli. Wnioskodawcy wnieśli o uzupełnienie porządku zebrania o dwa punkty, cytat: 1. wniosek o odwołanie Zarządu Wspólnoty Mieszkaniowej przy ul. Poleskiej 2. wybór nowego Zarządu Wspólnoty w drodze głosowania członków wspólnoty W punkcie pierwszym zauważamy, że wnioskodawcy nie proponują poddania pod głosowanie doręczonego projektu uchwały. Nie bardzo zresztą wiadomo, co znaczy punkt zebrania zatytułowany „wniosek” – wszystkie poprzednie to jakieś czynności, jak otwarcie, wybór,...
Źródło: poleska.net/forum/viewtopic.php?t=697